Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Festivals
Afro Belg De komische brug tussen twee identiteiten.

Afro Belg

Met Afro Belg brengen we een humoristische reeks uit omtrent hedendaagse conflicten als Racisme en Discriminatie tegenover mensen met Afrikaanse origine. De reeks werd bedacht door Joffrey Anane uit Antwerpen. Hij werd geïnspireerd door zijn ervaringen die hij zelfs in zijn jeugd heeft meegemaakt. Zo werd hij opgevoed door zowel zijn biologische moeder en vader als door zijn witte pleegouders.

Afro Belg staat dan ook voor het omhelzen van deze twee identiteiten. Het schijnt licht op het conflict dat ontstaat door het verzet tegen verandering van de conservatieve vlaming en het gewaardeerd willen worden van de ‘Afro Belg’ door het land waar hij of zij werd in geboren. Door de verschillende perspectieven van de personages krijgen we een komisch totaalbeeld van hoe het is als Belg met afrikaanse origine in de vaak nog steeds conservatieve Belgische maatschappij. De serie biedt samenhorigheid en herkenning in de vorm van humor.

Afro Belg in Arenberg


Bar takeover

Wil je graag netwerken? Vragen stellen aan team Afro Belg?
Of wil je graag Afro Belg Merch kopen?

Volgende Bar takeover: 
 

  • 15/04/2023

Facebook Instagram Tik Tok

Winnaar van Jamie award voor beste komedie!

Getrokken door Nick Decombel