Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Programma
Het Zoekend Hert Hoe nu samen verder?
Koop tickets

€ 20

Basisprijs

€ 17

-26 jaar

€ 17

Studenten

De Grote
Tijdschema

15:00 Deuren

A-kaarten met kansentarief zijn geldig voor deze voorstellingen.

Hoe nu samen verder?

Streven naar wijsheid in de verscheidenheid

Opnieuw en opnieuw moeten wij mensen, als we doordacht willen leven, onze toekomst herdenken. Meer dan ooit word​en ​wij geconfronteerd met fundamentele uitdagingen, grote vraagtekens en barre voorspellingen. Eerst ontstond toenemende paniek over de klimaatcrisis, vervolgens rolde een pandemie over ons heen, recent ontplofte een nieuwe oorlog op het Europese vasteland die wereldwijd gevolgen zal hebben.

Filosofiehuis Het zoekend hert  zet daarom het lopende filosofieproject ‘Onze toekomst verdenken’ verder. Samen met Humanistisch Verbond, Knack, De Bezige Bij en tal van andere partners wordt in Arenberg een nieuw live filosofiegebeuren georganiseerd over de breedst denkbare vraagstelling: ‘HOE NU SAMEN VERDER?’.

Meer dan ooit ligt in dit nieuwe deelproject de nadruk op de verscheidenheid en de collectieve uitdagingen, uiteindelijk op de hoge nood aan samenwerking en solidariteit. De complexiteit van de levende mensheid houdt immers een extra uitdaging in naar de toekomst van de mens en zijn leefwereld: de diversiteit in het zijn, het denken en het streven van zovelen. Wereldwijd tellen we niet alleen vele miljoenen individuen, waaronder denkers, activisten en strijdgroepen met elk hun eigen inzichten, frustraties en resentimenten, alsook innige aspiraties, doelen en strategieën. Globaal zijn er heel verschillende culturen, nationaliteiten en sociale categoriën die elkaar niet altijd erg genegen zijn. Daarom stelt zich de vraag met welke filosofie we de verscheidenheid kunnen overstijgen om de fundamentele uitdagingen aan te gaan en naar de toekomst verder te kunnen streven en kwaliteitsvol te leven.

Live gesprekken worden afgewisseld met video-opnames en geëngageerde live-muziek. Daarnaast zijn er boekenstands en kan je gezellig iets drinken. 

 

Met de steun van

Een organisatie van filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer, in samenwerking met Humanistisch Verbond, Knack, Literatuur Vlaanderen, De Bezige Bij, Masereelfonds, Vrijzinnige Dienst UAntwerpen, Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE en Arenberg.