Stad Antwerpen

Missie & Visie

Arenberg kent als cultuurhuis een rijke geschiedenis. Door de jaren heen onderging ons huis meer dan één metamorfose. Het verhaal van Arenberg begon in 1852 met de oprichting van een feestzaal door de Circle artistique, littéraire et scientifique d'Anvers. In 1929 werd de feestzaal omgebouwd tot een theaterzaal. In de jaren '60 werd de theaterzaal gerenoveerd tot haar huidige vorm. Van een eliteclub in de negentiende eeuw evolueerde Arenberg tot een cultuurhuis met een breed aanbod, in het centrum van de stad. Een stad die nooit stilstaat. Het Antwerpen van morgen krijgt nu stilaan vorm.

Net zoals ons publiek, onze artiesten en crew van morgen stilaan staan te trappelen om Arenberg thuis te noemen. We werken dan ook elke dag om een cultuurhuis te zijn dat weet wat er speelt. Niet enkel op onze podia, maar ook in de stad en maatschappij.

Sinds 2021 maakt Arenberg deel uit van het creatief platform Kunstenlab, waarmee we ook missie en visie delen.

De missie en visie van Kunstenlab vertrekken vanuit de kennis en ervaring van de verschillende podia, zoals Arenberg, het historisch kader, de maatschappelijke uitdagingen van de stad en het cultureel landschap waarbinnen Kunstenlab zich positioneert.

Als we spreken over onze podia, hebben we het over Arenberg, OLT Rivierenhof en het MAD Circus Festival. Elk podium heeft z'n eigen dynamiek en focus. Arenberg richt zich in de eerste plaats op comedy en theater, OLT Rivierenhof op muziek en MAD Festival op de circuskunsten.

Wat ons bindt zijn de missie en visie, maar bovenal onze vijf waarden die we concreet vertalen in onze programmatie, werking en projecten. Die waarden? Een verbindend en creatief platform zijn, inclusie en verbodenheid, talentontwikkeling, nomadisch denkend en herkenbaarheid.

Kunstenlab

Kunstenlab is een overkoepelend creatief platform. Het wil podia, festivals en artistieke activiteiten in Antwerpen verbinden en versterken. Ons creatief werk begint bij Arenberg, OLT Rivierenhof en het MAD Circus Festival. Tegelijk werken we nomadisch en willen we een kruisbestuiving realiseren tussen disciplines, sectoren, kunst- en werkvormen. We geven - fysieke en mentale - ruimte aan jong en opkomend talent, aan makers en artiesten. Kunstenlab is een herkenbare plek waar iedereen zich ondersteund en vertrouwd voelt. We brengen een breed spectrum aan verhalen en perspectieven aan bod en kleuren samen buiten de lijnen.

De volledige missie en visie van Kunstenlab vind je hier.