Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Over ons

Missie

De Arenberg kent als cultuurhuis een rijke geschiedenis. Door de jaren heen onderging de schouwburg een metamorfose. Het begon allemaal in 1852 met de oprichting van een feestzaal door de Cercle artistique, littéraire et scientifique d’Anvers. In 1929 werd de feestzaal omgebouwd tot een theaterzaal. In de jaren ’60 werd de theaterzaal in haar huidige vorm gerenoveerd. Van een elitaire club in de negentiende eeuw evolueerde de Arenberg tot een cultuurhuis met een breed aanbod in het centrum van de stad. Een stad die de voorbije decennia even grondig veranderde. Het Antwerpen van morgen krijgt nu stilaan vorm.

Visie van Arenberg

De rol van een cultuurhuis is een veranderend gegeven. Zeker in een stad als Antwerpen. De stad is voortdurend in beweging. 1 op 5 Antwerpenaars verhuist op jaarbasis. De verschillende leefwerelden in Antwerpen zijn vaak nomadisch. Haar inwoners bewegen zich voortdurend voort in een nieuwe omgeving en vaak onzekere context. Antwerpen telt meer dan 170 nationaliteiten. In de stad is de wereld thuis. 

Toch heeft elke buurt zijn eigen karakteristieken en zijn er soms grote verschillen. De mix ervan zorgt voor dynamiek en creëert tegelijk onzekerheid. Daarom zijn we allemaal op zoek naar die ene gemeenschappelijke noemer: een thuis. Een thuis die ons geborgenheid biedt en tegelijk een venster op die stad in zijn geheel geeft. En via dat venster worden we geprikkeld om die stad te leren kennen.

Arenberg wil een tweede thuis voor iedereen zijn. Een thuis dat hoop biedt, omdat iedereen er zichzelf kan zijn. Dat doen we door de stad een spiegel voor te houden en tegelijk een spiegel van de stad te zijn. Dat doen we vanop ons podium en in onze werking.

Waar Arenberg als huis voor staat 

Arenberg kiest ervoor om een podium van en voor iedereen te zijn waar kwaliteitsvolle beleving, speelse verwondering en oprechte verbinding centraal staan. We bouwen samen aan dat podium door op lange termijn in talent te investeren en verder te blijven ondersteunen. Ons podium kan vorm krijgen in de Arenbergschouwburg, op locatie, zoals in OLT Rivierenhof, of op een nomadische wijze, met een of meerdere partners. Zo creëren we een open en dynamisch huis voor podiumkunsten waar alle verhalen verteld kunnen worden door zowel artiesten, medewerkers, als publiek, en in het bijzonder de verhalen die nu te weinig gehoord worden door onrechtvaardige structuren of mechanismen als discriminatie en racisme.

De realisatie van deze missie vergt een gezond financieel beheer en een sterke infrastructuur. Tegelijk realiseren we deze missie in een grootstedelijke context die mee vorm geeft aan de rol die we opnemen. En als we deze missie en visie consequent uitdragen, kunnen we een huis om van te houden worden.