Stad Antwerpen

De Nieuwe Spelers

De kunstensector, en de theater- en filmsector in het bijzonder, is nog geen spiegelbeeld van de maatschappij. De loopbaan als kunstenaar is voor veel jong talent geen evidentie, laat staan een haalbare keuze. Om naar een toneel- of filmschool te stappen, moeten velen hoge drempels over. Op die manier raakt artistiek talent dat niet wit geprivilegieerd is nooit op een podium of op het scherm en blijven verhalen onverteld. Daar werkt de nieuwe spelers sinds 2018 aan.

Website | Instagram